UAB "Gurmanų Klubas" Naudojimosi taisyklės

1. Sąlygos

Lankydamiesi svetainėje https://www.elmercado.lt, jūs sutinkate, kad būtų laikomasi šių paslaugų teikimo sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su nė viena iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba patekti į ją. Šioje svetainėje esančią medžiagą gina galiojantys autorių teisių ir prekės ženklų įstatymai.

2. Intelektinės nuosavybės teisių išlaikymas

  1. Leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) egzempliorių UAB „Gurmanų klubas“ interneto svetainėje yra skirtas tik asmeniniam, nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas,ir pagal šią licenciją negalima:
  2. keisti ar kopijuoti turinio;
  3. naudoti medžiagą bet kokiems komerciniams tikslams arba bet kokiam viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
  4. bandymas dekompiliuoti ar atkurti bet kokią programinę įrangą, esančią UAB „Gurmanų klubas“ tinklalapyje;
  5. pašalinti iš autorių teisių autorių teises ar kitus nuosavybės teises; arba
  6. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba vaizduoti medžiagą bet kuriame kitame serveryje.
  7. Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų, ir UAB „Gurmanų klubas“gali ją bet kada nutraukti. Nustodami žiūrėti šias medžiagas ar nutraukę šios licencijos galiojimą, turite sunaikinti visas jūsų turimas atsisiųstas medžiagas - elektronine ar spausdinta forma.

3. Atsisakymas

  1. Medžiaga UAB „Gurmanų Klubas“ tinklalapyje pateikiama „tokia, kokia yra“ pagrindu. UAB „Gurmanų Klubas“ nesuteikia neiišreikštų, nei numanomų garantijų, todėl atsisako ir paneigia visas kitasgarantijas, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar pardavimo sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui, intelektinės nuosavybės nepažeidimą ar kitokį pažeidimą teisės.
  2. Be to, UAB „Gurmanų klubas“ negarantuoja ir neteikia jokių tvirtinimų dėl medžiagų naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo interneto svetainėje ar kitaip susijusių su tokiomis medžiagomis ar bet kokiose su šia svetaine susijusiose svetainėse.

4. Apribojimai

UAB „Gurmanų klubas“ ar jo tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, žalą, susijusią su duomenų ar pelno praradimu ar dėl verslo nutraukimo), atsirandančią dėl UAB „Gurmanų Klubas“ medžiagų naudojimo ar nesugebėjimo jų naudoti. „Gurmanų klubas“ interneto svetainė, net jei UAB „Gurmanų Klubas“ arba UAB „Gurmanų Klubas“ įgaliotasis atstovas žodžiu arba raštu buvo informuotas apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų apribojimų ar atsakomybės dėl išvestinių ar atsitiktinių nuostolių apribojimų, šie apribojimai gali būti jums netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

Medžiagoje, esančioje UAB „Gurmanų klubas“ tinklalapyje, gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. UAB „Gurmanų klubas“ negarantuoja, kad bet kuri jos interneto svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. UAB „Gurmanų klubas“ gali bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti savo internetinėje svetainėje esančią medžiagą. Tačiau UAB „Gurmanų klubas“ neprisiima įsipareigojimų atnaujinti medžiagas.

6. Nuorodos

UAB „Gurmanų klubas“ neperžiūrėjo visų su savo svetaine susietų svetainių ir neatsako už tokios susietos svetainės turinį. Bet kurios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad UAB „Gurmanų Klubas“ patvirtina svetainę. Bet kurios tokios susietos svetainės naudojimas yra vartotojo pačių rizika.

7. Modifikacijos

UAB „Gurmanų klubas“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šias savo interneto svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate laikytis dabartinės šių paslaugų sąlygų versijos.

8. Reglamentuojantys teisės aktai

Šias sąlygas reglamentuoja ir aiškina Lietuvos įstatymai, todėl jūs neatšaukiamai patenkate į išimtinę tos valstybės ar vietovės teismų jurisdikciją.